LED租赁
LED显示屏分类

LED显示屏分类

2019.10.16

LED 显示屏分类多种多样,大体按照如下几种方式分类:(1)按使用环境分为户内 , 户外及半户外户内屏面积一般从不到 1 平米到十几平米 , 室内LED显示屏在室内环境下使用,此类显示屏

查看详情